25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Ekspresy do kawy
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników AEG-ELECTROLUX ECS5200Dzięki nieocenionej bazie danych, 46 opinii o Ekspresy do kawy AEG-ELECTROLUX ECS5200, Diplotop porównuje Ekspresy do kawy AEG-ELECTROLUX ECS5200 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla AEG-ELECTROLUX ECS5200.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Ekspresy do kawy - AEG-ELECTROLUX
Najlepsze produkty Ekspresy do kawy - AEG-ELECTROLUX
Lista marek i producentów
AEG-ELECTROLUX
BOSCH
BRANDT
DELONGHI
KENWOOD
KRUPS
MAGIMIX
MELITTA
MOULINEX
PHILIPS
RIVIERA & BAR
ROWENTA
RUSSELL HOBBS
SAECO
SEB
SEVERIN
WHITE & BROWN
Znajdź najlepsze produkty
Pralki
Suszarki
Zmywarki do naczyń
Żelazka
Odkurzacze
Maszyny do szycia
Golarki
Depilatory
Kuchenki
Mikrofalówki
Ekspresy do kawy
Płyty grzewcze
Wypiekacze chleba
Lodówki
Zamrażarki
Lodówki do wina
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o AEG-ELECTROLUX ECS5200

Według użytkowników, AEG-ELECTROLUX ECS5200 jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między AEG-ELECTROLUX ECS5200 i innymi produktami.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Ale zdania użytkowników są podzielone. Użytkownicy twierdzą, że cena jest odpowiednia w stosunku do oferowanych usług Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla AEG-ELECTROLUX ECS5200 przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
2 «Opró¿nianie pojemnika na fusy" , strona 233. Wskazówka 8: Wskutek czêstego u¿ytkowania ekspresu mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ostrza m³ynka po pewnym czasie zu¿yj¹ siê, a tym samym kawa bêdzie wyp³ywaæ zbyt szybko i bez pianki, poniewa¿ bêdzie zbyt grubo zmielona. Aby rozwi¹zaæ ten problem, nale¿y ponownie ustawiæ stopieñ zmielenia kawy w m³ynku. W tym celu nale¿y przesun¹æ pokrêt³o regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. M³ynka do kawy nie nale¿y pocz¹tkowo regulowaæ, poniewa¿ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy. Je¿eli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw oka¿e siê, ¿e kawa wyp³ywa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kropl¹), nale¿y dokonaæ zmiany przy pomocy pokrêt³a regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 17) w pojemniku na kawê ziarnist¹. Skutecznooeæ tych korekt mo¿na jednak zauwa¿yæ dopiero po co najmniej 2 kolejnych operacjach przyrz¹dzania kawy. Wskazówka 9: Je¿eli nie u¿ywamy ekspresu przez d³ugi okres czasu, przed kolejnym u¿yciem nale¿y wyczyoeciæ zaparzacz, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdz. Wskazówka 10: Podczas nalewania kawy nie wolno wyjmowaæ pojemnika na wodê. Je¿eli zostanie on wyjêty, ekspres nie bêdzie w stanie przygotowaæ kawy, a lampka kontrolna (brak wody) zacznie migaæ. W przypadku ponownego przyst¹pienia do parzenia kawy, urz¹dzenie zacznie bardzo g³ooeno pracowaæ i nie wykona polecenia. Aby ponownie uruchomiæ ekspres nale¿y przekrêciæ pokrêt³o pary w lewo do oporu i przez kilka sekund pozwoliæ wyp³ywaæ wodzie z dyszy do kawy cappuccino. Przy pierwszym uruchomieniu urz¹dzenia zadowalaj¹cy rezultat wyst¹pi po przyrz¹dzeniu przynajmniej 4-5 kaw. je¿eli zapali siê dioda alarmowa sygnalizuj¹ca nieprawid³owooeæ , nie trzeba natychmiast zwracaæ siê do serwisu technicznego...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ECS5200 jest łatwy w użyciu?

46 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że AEG-ELECTROLUX ECS5200 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00234855748
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.65
= 2.38

Przeciętny wynik wynosi 6.65, a średnia różnica 2.38.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ECS5200 jest bardzo wydajny?

46 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że AEG-ELECTROLUX ECS5200 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

011361018754
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.28
= 2.30

Przeciętny wynik wynosi 6.28, a średnia różnica 2.3.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ECS5200 jest solidny i wytrzymały?

46 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz AEG-ELECTROLUX ECS5200 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

002467371043
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.26
= 2.22

Przeciętny wynik wynosi 6.26, a średnia różnica 2.22.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy ECS5200 ma dobry stosunek ceny do jakości?

46 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

10025968654
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.43
= 2.16

Przeciętny wynik wynosi 6.43, a średnia różnica 2.16.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.