25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Ekspresy do kawy
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI EC 155Dzięki nieocenionej bazie danych, 457 opinii o Ekspresy do kawy DELONGHI EC 155, Diplotop porównuje Ekspresy do kawy DELONGHI EC 155 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla DELONGHI EC 155.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Ekspresy do kawy - DELONGHI
Najlepsze produkty Ekspresy do kawy - DELONGHI
Lista marek i producentów
AEG-ELECTROLUX
BOSCH
BRANDT
DELONGHI
KENWOOD
KRUPS
MAGIMIX
MELITTA
MOULINEX
PHILIPS
RIVIERA & BAR
ROWENTA
RUSSELL HOBBS
SAECO
SEB
SEVERIN
WHITE & BROWN
Znajdź najlepsze produkty
Pralki
Suszarki
Zmywarki do naczyń
Żelazka
Odkurzacze
Maszyny do szycia
Golarki
Depilatory
Kuchenki
Mikrofalówki
Ekspresy do kawy
Płyty grzewcze
Wypiekacze chleba
Lodówki
Zamrażarki
Lodówki do wina
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI EC 155

Według użytkowników, DELONGHI EC 155 jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Jeśli chcesz się upewnić, że DELONGHI EC 155 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Ale zdania użytkowników są podzielone. Produkt jest tani jak barszcz Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DELONGHI EC 155 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
UmieÊciç pod dyszà do kawy cappuccino pojemnik 3. Gdy zapali si´ lampka kontrolna OK, przesunàç pokr´to wyboru do pozycji (rys. 7) i równoczeÊnie przesunàç pokr´to pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 18): goràca woda zacznie wypywaç z dyszy do kawy cappuccino. Aby przerwaç wypywanie goràcej wody, pokr´to pary naley przekr´ciç w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, a pokr´to wyboru ustawiç w pozycji "O " (rys. 63 CZYSZCZENIE ADAPTERA Z FILTREM Adapter z filtrem naley czyÊciç mniej wi´cej co 200 kaw w nast´pujàcy sposób: · Wyjàç filtr wraz z urzàdzeniem wytwarzajàcym piank´. · OczyÊciç wn´trze adaptera z filtrem. Nigdy nie myç go w zmywarce do naczy. · Odkr´ciç pokryw´ urzàdzenia wytwarzajàcego piank´ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. · Wyjàç urzàdzenie wytwarzajàce piank´ z siedziska naciskajàc je od strony pokrywy. · Wyjàç uszczelk´. · Wypukaç wszystkie elementy skadowe i dokadnie wyczyÊciç ciepà wodà metalowy filtr przecierajàc go szczoteczkà (rys. Sprawdziç czy otwory metalowego filtra nie sà zatkane. JeÊli tak, naley je przeczyÊciç za pomocà szpilki (patrz rys. · Ponownie zaoyç filtr i uszczelk´ na plastikowà tarcz´, jak pokazano na rysunku 25. Naley uwaaç przy wsadzaniu koka plastikowej tarczy do otworu uszczelki wskazanego strzakà na rysunku 25. · Otrzymany zestaw woyç do stalowego adaptera na filtr (rys. 26), upewniajàc si´ czy koek zosta prawidowo wsuni´ty do podstawy (patrz strzaka na rys. · Na koniec przykr´ciç pokryw´ przesuwajàc jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara (fig. Gwarancja b´dzie niewana, jeÊli powysze czynnoÊci czyszczenia nie b´dà regularnie przeprowadzane. ODWAPNIANIE Po wykonaniu okoo 200 kaw zaleca si´ przeprowadzanie odwapniania urzàdzenia. Zaleca si´ stosowanie specjalnych produktów do odwapniania ekspresów do kawy espresso, które sà dost´pne na rynku. Jeeli produkty te sà niedost´pne, mona wykonaç nast´pujàce czynnoÊci: 1...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 155 jest łatwy w użyciu?

457 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EC 155 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

134614255242517559116
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.26
= 2.54

Przeciętny wynik wynosi 7.26, a średnia różnica 2.54.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 155 jest bardzo wydajny?

457 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EC 155 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

9481322485364846092
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.19
= 2.37

Przeciętny wynik wynosi 7.19, a średnia różnica 2.37.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 155 jest solidny i wytrzymały?

457 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI EC 155 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

103101518585262587992
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.16
= 2.44

Przeciętny wynik wynosi 7.16, a średnia różnica 2.44.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 155 ma dobry stosunek ceny do jakości?

457 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

167710224635507568121
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.33
= 2.64

Przeciętny wynik wynosi 7.33, a średnia różnica 2.64.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.