25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Ekspresy do kawy
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników DELONGHI EC 330 SDzięki nieocenionej bazie danych, 278 opinii o Ekspresy do kawy DELONGHI EC 330 S, Diplotop porównuje Ekspresy do kawy DELONGHI EC 330 S z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla DELONGHI EC 330 S.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Ekspresy do kawy - DELONGHI
Najlepsze produkty Ekspresy do kawy - DELONGHI
Lista marek i producentów
AEG-ELECTROLUX
BOSCH
BRANDT
DELONGHI
KENWOOD
KRUPS
MAGIMIX
MELITTA
MOULINEX
PHILIPS
RIVIERA & BAR
ROWENTA
RUSSELL HOBBS
SAECO
SEB
SEVERIN
WHITE & BROWN
Znajdź najlepsze produkty
Pralki
Suszarki
Zmywarki do naczyń
Żelazka
Odkurzacze
Maszyny do szycia
Golarki
Depilatory
Kuchenki
Mikrofalówki
Ekspresy do kawy
Płyty grzewcze
Wypiekacze chleba
Lodówki
Zamrażarki
Lodówki do wina
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o DELONGHI EC 330 S

Użytkownicy DELONGHI EC 330 S oceniają go jako bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uznali produkt za bardzo niezawodny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Jeśli chcesz się upewnić, że DELONGHI EC 330 S spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Zdaniem nabywców, produkt jest bardzo wydajny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Przeciętny Kowalski uznał, że produkt wart jest swojej ceny Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DELONGHI EC 330 S (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
UWAGA: Po uyciu naley zawsze oczyÊciç dysz´ do kawy cappuccino. Post´powaç w poniszy sposób: 1. Pozwoliç, by para uchodzia przez kilka sekund przesuwajàc w tym celu pokr´to pary (rys. Podczas tej czynnoÊci z rurki pary zostanie spuszczone mleko, które ewentualnie pozostao w jej wn´trzu. UWAGA: ze wzgl´dów higienicznych zaleca si´ przeprowadzanie tej czynnoÊci w sposób zapobiegajàcy osadzaniu si´ mleka w 95 wewn´trznych obwodach urzàdzenia. Jednà r´kà przytrzymaç rurk´ dyszy do kawy cappuccino, a drugà odkr´ciç dysz´ obracajàc jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a nast´pnie przesunàç jà w dó (rys. Zdjàç dysz´ pary z rurki do wytwarzania pary pociàgajàc jà w dó (rys. Dysz´ do kawy cappuccino i dysz´ do pary starannie umyç w letniej wodzie. Sprawdziç czy dwa otwory wskazane strzakami na rys. 21 nie sà zatkane. Jeeli to konieczne, przetkaç je za pomocà szpilki. Zamocowaç dysz´ pary wkadajàc jà i obracajàc zdecydowanie na rurce pary. Ponownie zamocowaç dysz´ do kawy cappuccino obracajàc jà w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. WYTWARZANIE GORÑCEJ WODY 1. Wàczyç urzàdzenie naciskajàc przycisk wàczony/wyàczony (rys. Poczekaç, a zapali si´ lampka kontrolna OK (rys. UmieÊciç pod dyszà do kawy cappuccino pojemnik. Nacisnàç przycisk parzenia (rys. 7) i równoczeÊnie przesunàç pokr´to pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zagara (rys. 18): goràca woda zacznie wypywaç z dyszy do kawy cappuccino. Aby przerwaç wypywanie goràcej wody, pokr´to pary naley przekr´ciç w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ponownie nacisnàç przycisk parzenia (rys. (zaleca si´ wytwarzanie goràcej wody przez maksymalnie 45 sekund). · Wyjàç uszczelk´. · Wypukaç wszystkie elementy skadowe i dokadnie wyczyÊciç ciepà wodà metalowy filtr przecierajàc go szczoteczkà (rys. Sprawdziç czy otwory metalowego filtra nie sà zatkane. JeÊli tak, naley je przeczyÊciç za pomocà szpilki (patrz rys...
KOMENTARZE
 jest dosc halasliwy.

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 330 S jest łatwy w użyciu?

278 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EC 330 S jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

736362321284332106
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.83
= 2.51

Przeciętny wynik wynosi 7.83, a średnia różnica 2.51.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 330 S jest bardzo wydajny?

278 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że DELONGHI EC 330 S jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

610510282732473785
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.70
= 2.29

Przeciętny wynik wynosi 7.7, a średnia różnica 2.29.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 330 S jest solidny i wytrzymały?

278 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz DELONGHI EC 330 S jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

602311302534443192
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.72
= 2.31

Przeciętny wynik wynosi 7.72, a średnia różnica 2.31.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy EC 330 S ma dobry stosunek ceny do jakości?

278 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1003410282531373298
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.66
= 2.53

Przeciętny wynik wynosi 7.66, a średnia różnica 2.53.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.